> Zsypy-do-gruzu

Zsypy do gruzu

W zakresie dziaalnoci naszych wypoyczalni mieci si wynajem rusztowa, szalunkw stropowych i ciennych, a take szeregu innych produktw stosowanych na placach budowy.

Oferowane przez nas zsypy budowlane s produktem cakowicie polskim. Zostay wykonane z polietylenu o wysokiej udarnoci i odpornoci na cieranie. Pozwalaj na transport gruzu bezporednio do pojemnikw. Ich najwiksze zalety to: wysoka funkcjonalno i prosty monta.

Ich zastosowanie to usprawnienie prac remontowo-budowlanych przy jednoczesnym maksymalnym zapewnieniu czystoci.^ do gry