> Szalunki-scienne

Szalunki cienne

    novarent wynajem   novarent sprzeda

 

Zajmujemy si wynajmem i sprzeda szalunków ciennych. W ofercie mamy deskowania dwóch firm: Altrad-Mostostal oraz Hünnebeck, które tworz konstrukcje o podwyszonych standardach. Szalunki charakteryzuj si wszechstronnym uyciem, atwym i intuicyjnym montaem oraz du wytrzymaoci. Korzystajc ze sprawdzonych rozwiza, otrzymuj Pastwo bezpieczne deskowania duych i maych obiektów budowlanych. Nasza firma suy rad i pomoc w kwestii wyboru odpowiedniego sprztu.

Deskowania Altrad-Mostostal

Szalunki cienne od Altrad-Mostostal to deskowania o konstrukcji ramowej, które pozwalaj na ich pene dostosowanie do konkretnej ciany. System opiera si na kompatybilnoci poszczególnych elementów, dziki czemu wszystkie segmenty s wymiennie i uzupeniaj si wzajemnie. Powierzchnia betonu po rozszalowaniu jest na tyle gadka, e wystarczy naoy tynk pocieniony lub szpachl, aby uzyska odpowiednio równe podoe.

Deskowania Hünnebeck

Szalunki cienne Hünnebeck wyróniaj bezpieczestwo i prosty monta, dziki którym sprawdz si zarówno w obiektach kubaturowych, jak i infrastrukturalnych. Zalety tego systemu to dua wszechstronno, wyjtkowa wytrzymao i trwao, a take atwo uytkowania. Na placu budowy równie istotna jest szybko szalowania, któr systemy deskowania Hünnebeck równie zapewniaj.

 ^ do gry