Firma > Rusztowania przejezdne

Rusztowania przejezdne

Edytor zrodla htmlZawijanie wierszy

    novarent wynajem   novarent sprzeda

Ciekaw alternatyw dla rusztowa ramowych i rusztowa moduowych s rusztowania przejezdne. To konstrukcje sprawdzajce si przy pracach budowlanych i montaowych wewntrz, jak i na zewntrz budynków. S polecane wszdzie tam, gdzie liczy si moliwo szybkiego i czsto przemieszczania si. To idealne rozwizania przy pracach instalatorskich, klimatyzacyjnych, wykoczeniowych czy antykorozyjnych.

Rusztowania przejezdne – konstrukcja 

We wszystkich typach rusztowa przejezdnych stosujemy elementy – pozwalajce na rozwijanie posiadanych ju wczeniej typoszeregów. Zastosowanie samozatrzaskowych zacisków umoliwia szybki i bezproblemowy monta rusztowania, jego demonta czy przebudow. Z kolei wysokogatunkowe aluminium, zastosowane w produkcji, przyczynia si do wyjtkowej trwaoci i lekkoci tej grupy rusztowa. Co wicej, rusztowania s wyposaone w samonastawne kóka o rednicy 200 i 125 mm – pozwalajce na swobodne manewrowanie konstrukcj, a po ustawieniu rusztowania w odpowiednim miejscu zabezpiecza si je za pomoc hamulca nonego. Dokadne wypoziomowanie konstrukcji uawiaj podstawki regulowane. Za stateczno rusztowania odpowiadaj belki jezdne uniwersalne i rozsuwane.

Zastosowane w tych rusztowaniach ramy aluminiowe maj konstrukcj szczeblow. Szczeble s ebrowane, co przekada si na wysoki poziom bezpieczestwa ludzi wchodzcych na rusztowanie. Taka konstrukcja daje du dowolno w zakresie regulacji wysokoci – moliwe jest pooenie pomostów w odstpach co 27,5 cm w caym zakresie wysokoci. Rusztowanie nie zajmuje duo miejsce podczas transportu i magazynowania.

Rusztowania przejezdne posiadaj Certyfikat Bezpieczestwa B/02/012/07 wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

 

Typ rusztowania Wymiary platformy (m) Wysoko pomostu roboczego (m) Obcienie uytkowe pomostu roboczego (kN/m2)
MP MINI 1,80 x 0,75 0,90-3,53 2 kN/m2
MP 600 1,80 x 0,75 2,32-5,07 2 kN/m2
MP 800 1,80 x 1,50 2,17-11,80 2 kN/m2
MP 1000 2,80 x 0,75 2,32-11,95 2 kN/m2
MP 2000 2,85 x 1,50 2,17-10,85 2 kN/m2
Aktualizuj Anuluj

^ do gry