Firma > Poradnik

Poradnik

Jak dobrze wybra rusztowanie?

Wybór rusztowania budowlanego – bez wzgldu na to, czy mówimy o jego zakupie, czy wynajmie, nie jest atw decyzj. Rusztowanie przede wszystkim powinno by dostosowane do wielkoci i rodzaju budynku – inna konstrukcja bdzie potrzebna do prac budowlanych przy domku jednorodzinnym, a inna przy np. bloku mieszkalnym czy wielopitrowym budynku. Bywa, e przy jednej inwestycji potrzebne s kilka rodzaje rusztowa. Firmy oraz Klienci indywidualni przy podejmowaniu decyzji zwracaj uwag równie na to, czy rusztowania s atwe w montau i demontau, gdy ma to istotny wpyw na szybko i pynno prowadzonych prac.

Rodzaje rusztowa

Podstawowym podziaem jest podzia na rusztowania ruchome i jezdne. Przy pracach budowlanych trwajcych duej np. kilka tygodni bardziej korzystnym rozwizaniem bd rusztowania nieruchome, natomiast jeli mamy do czynienia z takim zleceniem jak np. budowa sceny lepiej sprawdz si rusztowania jezdne. Natomiast ze wzgldu na konstrukcj rusztowania dzielimy na ramowe, moduowe, wspornikowe, kozowe, stojakowe oraz specjalne (majce cechy wyej wymienionych rusztowa). Zalet rusztowa ramowych, znajdujcych si równie w naszej ofercie, jest szybki i atwy monta. Kolejnym kryterium podziau rusztowa moe by materia, z którego s wykonane: stal, aluminium lub drewno. Rzadziej mamy do czynienia z rusztowaniami z innych materiaów. Moemy jeszcze podzieli rusztowania ze wzgldu na rodzaj kotwiczenia – a wic mog by rusztowania przycienne, wolnostojce i podwieszane.  


^ do gry