> Blog > Jak postawić prawidłowo rusztowanie elewacyjne?

Jak postawić prawidłowo rusztowanie elewacyjne?


Aby dane rusztowanie było bezpieczne dla pracowników i osób postronnych, nie wystarcza sam fakt, że posiada ono branżowe certyfikaty. Musi być ono jeszcze odpowiednio zamontowane. To właśnie prawidłowy montaż rusztowania odpowiada w dużej mierze za jego stabilność i bezpieczeństwo. Co warto wiedzieć o stawianiu rusztowania?

Zasady stawiania rusztowania

Dobór i montaż rusztowania zawsze warto zlecać specjalistom. Przed postawieniem rusztowania konieczne jest określenie nośności podłoża, a w razie potrzeby jego zagęszczenie i wyrównanie. Podczas przygotowywania podłoża należy pamiętać o zachowaniu takiego ukształtowania, aby możliwy był odpływ wód opadowych. Tam, gdzie mają znaleźć się stopy ram rusztowania, konieczne jest ułożenie drewnianych podkładów. Zakłada się, że na dwie stopy ramy powinien przypadać jeden podkład. Dalsze stawianie elementów powinno być zgodne ze stworzonym wcześniej projektem, a także, dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta danego rusztowania. Proporcje rusztowania i łączenia elementów muszą zapewniać mu stabilność. Jeśli jest to możliwe, konstrukcję warto zakotwiczyć do obiektu, przy którym ustawiane jest rusztowanie. Trzeba też pamiętać o dobrym rozplanowaniu pionów komunikacyjnych: odległość pomiędzy pionami nie powinna przekraczać 40 metrów, a dystans od najbardziej oddalonego stanowiska pracy do najbliższego pionu – 20 metrów.

Kwalifikacje montera rusztowań

Osoby odpowiedzialne za montaż i demontaż rusztowań powinny posiadać do tego odpowiednie kwalifikacje. Do ich uzyskania konieczne jest ukończenie specjalnego kursu w akredytowanym ośrodku. Osoba, która ma stawiać rusztowania w Szczecinie, Warszawie, czy miejscu innej budowy, po ukończeniu kursu musi zdać egzamin przeprowadzany przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS). Podczas stawiania rusztowania konieczne jest korzystanie ze środków ochrony indywidualnej, tj. kasku, rękawic, obuwia antypoślizgowego itp.

Wróć

^ do góry