> Blog > Czy montaż rusztowań wymaga specjalnych uprawnień?

Czy montaż rusztowań wymaga specjalnych uprawnień?


Rusztowania to tak naprawdę proste konstrukcje. Jednak chyba nikt z nas nie wyobraża sobie budowy czy remontu domu, bez nich. Wiele prac byłoby właściwie niemożliwych do bezpiecznej realizacji, gdyby nie rusztowania właśnie. Co ciekawe nie zawsze musimy ten rodzaj konstrukcji kupować. Często możemy je po prostu wypożyczyć na okres niezbędnych prac wysokościowych. Czy jednak montaż rusztowań wymaga jakichś specjalnych uprawnień?

Rusztowania a przepisy prawne

Warto na samym początku zaznaczyć, że rusztowania różnić się mogą od siebie konstrukcją, przeznaczeniem, a nawet materiałem, z jakiego je wykonano. Dzielą się także na różne rodzaje, takie jak rusztowania stacjonarne, przejezdne, metalowe, drewniane czy stojakowe i modułowe. Każde z nich rozstawia się trochę inaczej, według zaleceń producenta, jednak zawsze należy stosować się do ogólnych zasad związanych z eksploatacją, montażem czy też demontażem rusztowań, które wynikają wprost z przepisów BHP oraz przepisów budowlanych. Można je znaleźć na przykład w:

  • artykule 237. Kodeksu pracy,
  • dziale IV rozdziału 6 pt. „Prace szczególnie niebezpieczne” w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Istotne jest także to, że montaż rusztowań musi zostać odebrany.

Montaż rusztowań a uprawnienia

Co jednak z uprawnieniami związanymi z montażem rusztowań? Otóż osoby odpowiedzialne za montaż, ale i demontaż rusztowań, powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. Chodzi o Książkę Operatora Maszyn Roboczych. Otrzymuje ją każdy, kto pozytywnie zda egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Wcześniej ukończyć trzeba odpowiedni kurs. Osoba, która chce go odbyć, musi mieć ukończone 18 lat, posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3m. Tak uzyskane uprawnienia pozwalające na montaż rusztowań wydaje się bezterminowo. Warto jednak pamiętać, że można je stracić, na przykład pracując pod wpływem alkoholu.

Wróć

^ do góry